Năm 2023: Phụ cấp của công chức thay đổi theo hai mốc thời gian

by Admin

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BNV, phụ cấp cho công chức 2023 được tính theo các cách sau đây:

Phụ cấp tính theo lương cơ sở: Mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp.

Phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Phụ cấp bằng mức tiền cụ thể.

Tuỳ từng cách tính khác nhau mà trong năm 2023, phụ cấp của công chức sẽ có những biến động khác nhau.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương cơ sở đã áp dụng từ 1/7/2020 đến thời điểm hiện nay.

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trong đó có đề cập đến nội dung sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng thêm 310.000 đồng/tháng thì kéo theo đó, không chỉ lương và hàng hoạt phụ cấp của công chức cũng thay đổi tương ứng. Trong đó, cụ thể các khoản phụ cấp cho công chức 2023 như sau:

Công thức tính phụ cấp theo lương cơ sở như sau: Mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp. Trong đó, như phân tích ở trên, mức lương cơ sở trong năm 2023 sẽ được chia thành 2 giai đoạn là từ nay đến hết ngày 30/6/2023 và từ ngày 1/7/2023 cho đến khi có chính sách mới về lương cơ sở hoặc cho đến khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương.

Có thể kể đến một số khoản phụ cấp đáng chú ý tính theo lương cơ sở gồm: Phụ cấp độc hại; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp lưu động.

Một loại phụ cấp không thể thiếu của công chức là phụ cấp tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng. Theo quy định ở trên, công thức tính loại phụ cấp này như sau:

(Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Do lương cơ sở tăng, mà trong công thức trên, các khoản phụ cấp và mức lương đều tính dựa trên cơ sở nên khi lương cơ sở tăng thì kéo theo đó, phụ cấp tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cũng sẽ tăng theo.

Có thể kể đến một số loại phụ cấp được tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng như: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thu hút, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi nghề…

Cũng giống các loại phụ cấp khác, khi lương cơ sở tăng thì phụ cấp công chức 2023 tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cũng được áp dụng theo hai giai đoạn: Từ nay đến hết 30/6/2023 và từ ngày 1/7/2023 trở đi.

Mức phụ cấp cụ thể trong trường hợp này sẽ phụ thuộc vào mức lương theo hệ số của công chức đó và các loại phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và tỷ lệ % tương ứng mà công chức đó được hưởng.

Với loại phụ cấp tính theo số tiền cụ thể, khi lương cơ sở tăng sẽ không ảnh hưởng đến phụ cấp này. Do đó, trong năm 2023, công chức hưởng phụ cấp theo số tiền cụ thể vẫn hưởng nguyên theo mức hưởng đang áp dụng.

Tin tức liên quan