Trang chủCuộc sốngCác cụ dặn: Giữ khoảng cách một ly nước với bạn bè, một bát canh với người thân, một tờ giấy với bạn đời