Trang chủ Cuộc sống Dân gian có câu: ”Mười người trọc đầu chín người giàu” còn vế sau là gì? Bây giờ còn áp dụng được không?