Cổ nhân dạy: Giúp đỡ người khác nhưng tâm chứa ”3 tạp niệm” này thì nhất định phải chịu quả báo

by Admin
loi-day-co-nhan-1

Tạp niệm thứ nhất: Muốn có được danh tiếng hơn người

Cổ nhân dạy: Phàm là những kẻ làm việc thiện, giúp đỡ người khác nhưng trong tâm bất thiện, làm việc tốt là chỉ truy cầu danh lợi, thậm chí đếo kè với người khác thì chẳng những không đắc phúc báo mà còn chịu nhận quả báo hết sức nặng nề.

Cho người khác một nắm gạo sẽ khua khiêng gõ trống để ai cũng biết đến để hiển thị lòng tốt của họ, muốn được người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Ngược lại, bậc quân tử sẽ lòng trong trí sáng, vô tư, tâm địa đơn giản, lấy việc hành thiện làm niềm vui, không cầu được người khác biết đến.

loi-day-co-nhan-1

Làm việc thiện mà muốn được danh tiếng hơn người chính là tâm lý của những kẻ ngụy quân tử, ngụy thiện, đạo đức giả, là cơ điểm làm những việc tiểu nhân.

Tạp niệm thứ 2: Muốn được nhận lại

Giúp người chính là một hành động đẹp và đáng được tuyên dương, đừng cầu mong được hồi báo. Vì vốn dĩ ân nghĩa quá sâu, nhiều người muốn đáp lại những lực bất tòng tâm.

Kẻ tiểu nhân làm việc thiện luôn mưu cầu báo đáp, làm việc tốt nhưng phải có điều kiện. Bậc quân tử làm việc tốt, biết cho đi mà chẳng cần nhận lại.

triet-ly-mot-nua-ai-cung-nen-ngam-de-cuoc-song-duoc-vui-ve-201312

Hôm nay cho người khác một nắm thóc, ngày mai lại muốn họ trả đủ, kèm theo miếng thịt mới thỏa lòng. Vậy khác nào cho vay nặng lãi.

Xưa nay kẻ hành thiện thì lúc nào cũng nghiêm khắc với chính mình, vô tư giúp mà chẳng cần nhận lại.

Tạp niệm thứ 3: Muốn lợi dụng người khác, biến họ thành nô lệ của mình

Xưa nay, những kẻ quá tính toán, họ giúp người khác lúc nào kèm theo mục đích. Họ cứ muốn người khác phải nợ mình, thậm chí trở thành nô lệ để mưu cầu bất chính.

triet-ly-mot-nua-ai-cung-nen-ngam-de-cuoc-song-duoc-vui-ve-1-201320

Loại người này trên thực tế còn ‘nham hiểm’ hơn so với loài lang sói, một khi đã mang ơn họ thì bạn vừa thoát khỏi kiếp khổ này, lại rơi vào kiếp khổ khác còn bất hạnh trăm bề. Thậm chí còn có thể trở thành công cụ để họ làm những chuyện bất chính.

Đời này nếu có thể hành thiện mà không truy cầu điều gì, chỉ mong điều tốt cho người khác, không hề nghĩ đến lợi ích của bản thân. Đó mới thực sự là hành vi lương thiện thuần chính. Lúc đó phúc phận mới đến và vận mệnh sẽ được cải biến.

Tin tức liên quan