Trang chủ Sức khỏe Các cụ nói cấm sai: Bách bệnh đều từ ‘tức khí’ mà ra, muốn trường thọ hãy kiềm chế nóng giận